Hoe werkt BAMTEC®

Hoe gaat het BAMTEC®-wapeningsproces in zijn werk?

Stap 1: De studie

Op basis van de studie worden de vloeren en/of wanden in BamCAD uitgetekend, waarbij de benodigde wapening voor de twee of vier lagen wordt uitgewerkt.

Na een opdeling van het vloeroppervlak in zo weinig mogelijk elementen, bepaalt de BAMTEC®-software automatisch de opbouw van het element. Denk hierbij aan de positie, de lengte en staafdiameter van alle staven van het element. Hierbij kan rekening gehouden worden met uitsparingen en extra versterking. Het element richt zich nauwkeurig naar de hoogtelijnen van de benodigde wapening. Er zijn minimaal vier lagen nodig per vloer.

De uitwerking

Onze bouwkundig tekenaars beginnen steeds met een haalbaarheidscontrole om te bepalen of BAMTEC® geschikt is voor jouw specifieke project. Deze stap gaat snel. Hiervoor zijn alleen de pdf's van de studie nodig. Vervolgens delen de tekenaars hun bevindingen en, indien nodig, nemen ze contact op met de ingenieur om eventuele wijzigingen te bespreken die het uitrolproces kunnen vereenvoudigen of verbeteren. Daarna gaan de tekenaars aan de slag met het uitwerken van de uitvoerings- en overzichtsplannen.

Uitsparingen en schuine/ronde vormen worden direct geïntegreerd in het ontwerp. Het overzichtsplan geeft een gedetailleerd overzicht van de wapening die in onze matten wordt verwerkt. En aangezien onze volautomatische machine ervoor zorgt dat wat getekend is ook het uiteindelijke eindproduct wordt, is een controle van het plan voldoende. Het plaatsingsplan bevat de specifieke aanzetpunten voor een vlotte installatie.

Extra voordeel

Één BAMTEC® staalmat kan tot 450 m2 dicht rollen.

Stap 2: De planning

Voor een vlotte en kwalitatieve installatie op de werf worden per laag twee plannen gemaakt:

BIM: Onze IFC export maakt het mogelijk om een clashdetectie uit te voeren, waardoor je op voorhand conflicten kunt identificeren.

Overzichtsplan: Dit plan geeft een gedetailleerd overzicht van de hoofd- en bijlegwapening die in onze matten wordt verwerkt.

Plaatsingsplan: Het plaatsingsplan bevat de specifieke aanzetpunten voor een vlotte installatie. De gelabelde rolmatten worden volgens dit plan op de bouwplaats uitgerold.

Leveringsoverzicht

Hierin worden de afzonderlijke elementen, de afmetingen en gewichten opgelijst die naar de werf getransporteerd worden.

Stap 3: De productie

Vanuit BamCAD worden de nodige productiegegevens naar de BAMTEC® machine gestuurd, die vervolgens het volledig geautomatiseerde lassysteem aanstuurt.
Dit systeem last de staven op de vooraf bepaalde afstanden aan de staalbanden.
Alle diameters van 8 tot 20 mm en de bijbehorende tussenafstanden van 50 tot 300 mm, worden volledig automatisch per BAMTEC® staalmat verwerkt.

Stap 4: Montage op de werf

Montage van de BAMTEC® staalmatten is zeer eenvoudig. Met de hulp van een viersprong of hijsbalk positioneert de werfkraan de BAMTEC® staalmat op de bouwplaats en kan het uitgerold worden in de juiste richting.

Extra voordeel

BAMTEC® staalmatten hebben een maximaal gewicht van 1,5 ton en kunnen moeiteloos door slechts drie werkkrachten worden uitgerold. Je kan 2x sneller werken t.o.v. klassieke netten, en 3x sneller t.o.v. losse wapening.
Omdat de positie van elk element ook nog eens exact gedefinieerd is, is een hoge nauwkeurigheid en foutloze uitvoering gegarandeerd.