Hoe werkt BAMTEC®

Hoe gaat het BAMTEC®-wapeningsproces in zijn werk?

Stap 1: De berekening

Op basis van de gegevens van de architect of bouwkundig ingenieur worden de vloeren van gewapend beton berekend in een CAD-programma. De benodigde wapening in de x- en y-richting voor de bovenste en onderste laag is hierdoor afzonderlijk bekend.

Na een opdeling van het vloeroppervlak in zo weinig mogelijk elementen, bepaalt de BAMTEC®-software automatisch de opbouw van het element. Denk hierbij aan de positie, de lengte en staafdiameter van alle staven van het element. Hierbij kan rekening gehouden worden met uitsparingen en extra versterking. Het element richt zich nauwkeurig naar de hoogtelijnen van de benodigde wapening. Er zijn minimaal vier lagen nodig per vloer.

Extra voordeel

Dankzij BAMTEC® bespaar je tot 20 % staal in vergelijking met een standaard wapeningsnet. Veel grotere wapeningselementen leiden tot minder overlappingen, en dankzij de productie op rol zijn er geen afsnijdingen aan de zijkanten van het net.

Stap 2: De planning

Voor een vlotte en kwalitatieve installatie op de werf worden per laag twee plannen gemaakt:

Overzichtsplan: Dit plan geeft de plattegrond en de berekende staallaag weer en wordt, vóór de rollen in productie gaan, ter controle naar de ingenieur en aannemer gestuurd.

Plaatsingsplan: Het plaatsingsplan bevat de plattegrond, de opgemeten aanzetpunten van het element en de uitrolrichtingen met aanduidingen. De rolmatten worden volgens dit plan op de bouwplaats uitgerold.

Leveringsoverzicht

Voor een correcte levering en transport naar de werf, worden hierin de afzonderlijke elementen, de afmetingen en het gewicht opgelijst.

Stap 3: De productie

Vanuit de CAD-software worden de nodige productiegegevens naar de BAMTEC®-machine gestuurd en wordt het volautomatische BAMTEC®-wapeningslassysteem aangestuurd. Het last de staven op de berekende afstanden op de montagebanden en produceert zo een nauwkeurig afgemeten wapeningselement.

Alle staven met een diameter van 8 tot 20 mm worden volledig automatisch per rol verwerkt.

Stap 4: Montage op de werf

Montage van de BAMTEC®-elementen is zeer eenvoudig. Met behulp van een viersprong positioneert een hijskraan het opgerolde wapeningsnet op de bouwplaats en kan het uitgerold worden in de juiste richting. Alleen de randen hoeven nog geknoopt te worden, waarna – zonder gevaar voor beschadigingen – het beton gestort kan worden.

Extra voordeel

Een element met een totaalgewicht tot 1,5 ton kan moeiteloos door 3 werkkrachten uitgerold worden. Voor elementen met een gewicht van 500 kg zijn 2 werkkrachten voldoende.

Ten opzichte van een gebruikelijke plaatsing, wordt de legtijd bovendien met maar liefst 80 tot 90 % gereduceerd. Omdat de positie van elk element ook nog eens exact gedefinieerd is, is een hoge positienauwkeurigheid en uitvoeringskwaliteit gegarandeerd. De betondekking wordt exact aangehouden.